МОТИВАЦІЯ

сукупність психологічних явищ, у яких відображається наявність у людській психіці визначеної готовності, що направляє до досягнення мети. М. тісно зв’язана з потребами людини і супроводжується переживаннями, позитивними або негативними емоціями. При цьому мета і мотив не збігаються. Наприклад, у працівника з’явилася мета змінити місце роботи, мотиви ж можуть бути різними: а) поліпшити своє положення; б) наблизити місце роботи до місця проживання; в) уникнути можливих неприємностей і т.д.. англ. motivation; нім. Motivation f=; угор. motiváció; рос. мотивация.

Словник із соціальної роботи 

НАВІЮВАННЯ →← МОТИВ РЕПРЕСІЙ ПОЛІТИЧНИЙ

T: 0.08426139 M: 3 D: 3