МОЛОДЬ

соціально-демографічна група, яка виокремлюється на основі сукупності вікових характеристик, соціального статуса і зумовлюється тією чи іншою соціально-психологічною властивістю, яка визначається суспільним укладом, культурою і закономірностями соціалізації. Вікові категорії – від 16-17 до 25-30 років. англ. the youth; нім. Jugend f=; угор. ifjúság; рос. молодежь.

Словник із соціальної роботи 

МОНІТОРИНГ →← МОДЕЛЬ

T: 0.08565639 M: 3 D: 3