МЕНЕДЖМЕНТ КАДРОВИЙ

система організації управління персоналом; виконує функцію керування по координації (узгодженню) дій в області кадрової роботи. Ядро М.к. складають менеджери по кадрам — керівники (керуючі) служб кадрів, підготовки кадрів, соціального розвитку, організації праці різного рівня управління. М.к. — це сукупність принципів, методів, засобів і форм управління персоналом, які розробляються і застосовуються з метою підвищення ефективності кадрової роботи. англ. personnel management; нім. Personalmanagement n; угор. káder-menedzsment; рос. менеджмент кадровый.

Словник із соціальної роботи 

МЕНТАЛЬНІСТЬ ЕКОНОМІЧНА →← МЕНЕДЖМЕНТ

T: 0.108197264 M: 3 D: 3