МЕЖА БІДНОСТІ

засоби, які суспільство вважає необхідними для підтримки мінімально допустимого прожиткового мінімуму життя. англ. poverty line; нім. Armutslinie f=; угор. szegénységi fok / meghatározó; рос. черта бедности.

Словник із соціальної роботи 

T: 0.061303639 M: 1 D: 1