МЕДІАЦІЯ

1. Посередництво як метод діалектичного вирішення протиріч між одиничним і загальним, людиною і природою, індивідом і суспільством, суб’єктом і об’єктом. 2. Посередництво, мирний спосіб вирішення суперечок за сприяння третьї сторони, яка безпосередньо не бере участі у суперечці. англ. mediation; нім. Mediation f=, -en; угор. mediáció; рос. медиация.

Словник із соціальної роботи 

T: 0.04612313 M: 1 D: 1