АУДИТОРІЯ

сукупність осіб, які є адресатом спільного для всіх її членів засобів масової комунікації за мінімальної або навіть за відсутності взаємодії їх один з одним. А. може являти собою агрегат, наприклад, публіка в театрі або сукупність ізольованих індивідів, напр., аудиторія телебачення. англ. audience; нім. Auditorium n –s, …ri / en; угор. hallgatók; рос. аудитория.

Словник із соціальної роботи 

АУТИЗМ →← АТЕСТАЦІЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ ЗА УМОВАМИ ПРАЦІ

T: 0.093330964 M: 3 D: 3