АТЕСТАЦІЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ ЗА УМОВАМИ ПРАЦІ

комплексна оцінка всіх факторів виробничого середовища і трудового процесу, супутніх соціально-економічних факторів, що впливають на здоров’я і працездатність працівників в процесі трудової діяльності. англ. attestation of work places for labour conditions; нім. die Attestierung der Arbeitsplätze nach den Arbeitsbedingungen; угор. munkahelyi körülmények értékelése; рос. аттестация рабочих мест за условиями труда.

Словник із соціальної роботи 

АУДИТОРІЯ →← АТЕСТАЦІЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ

T: 0.154245053 M: 3 D: 3