КОНФОРМІЗМ СОЦІАЛЬНИЙ

некритичне прийняття і дотримання пануючих думок і стандартів, стереотипів масової свідомості, традицій, авторитетів, принципів, установок. англ. social conformism; нім. Sozialkonformismus m=; угор. szociális konformizmus; рос. конформизм социальный.

Словник із соціальної роботи 

T: 0.043437717 M: 1 D: 1