КОНФОРМІЗМ СОЦІАЛЬНИЙ

некритичне прийняття і дотримання пануючих думок і стандартів, стереотипів масової свідомості, традицій, авторитетів, принципів, установок. англ. social conformism; нім. Sozialkonformismus m=; угор. szociális konformizmus; рос. конформизм социальный.

Словник із соціальної роботи 

КОНФОРМНІСТЬ →← КОНФОРМІЗМ

T: 0.097735916 M: 3 D: 3