КОНСУЛЬТАЦІЯ ПРОФЕСІЙНА

науково організоване інформування про професії, призначене головним чином для молоді з метою практичної допомоги у виборі професії з врахуванням схильностей, інтересів і здібностей, що сформувалися, а також потреб галузей господарства, К.п. повинна мати відомості про роль і перспективи кожної професії, про потреби в кадрах, зміст трудової діяльності, соціально-економічний і санітарно-гігієнічний статус професій, шляхи професійного навчання, з одного боку, і про вимоги, які пред’являє професія до людини, її психічних особливостей, про медичні і фізіологічні показання і протипоказання до професії. К.п. є однією з ланок професійної орієнтації – англ. professional consultation / guidance; нім. berufliche Konsultation; Fachkonsultation f=; угор. szakkonzultáció; рос. консультация профессиональная.

Словник із соціальної роботи 

КОНТАКТ СОЦІАЛЬНИЙ →← КОНСОЛІДАЦІЯ

T: 0.089851941 M: 3 D: 3