АВТОКРАТІЯ

одна з форм правління, яка базується на необмеженому та безконтрольному повновладді одної особи у державі. У сучасній політологічній літературі поняття “автократія” інколи означає тоталітарні та авторитарні політичні режими, у яких здійснюється необмежена та безконтрольна влада вождя. англ. autocracy; нім. Autokratie f=, …ti / en; угор. autokratizmus; рос. автократия.

Словник із соціальної роботи 

АВТОНОМІЯ →← АВТОГЕННЕ ТРЕНУВАННЯ

T: 0.05726479 M: 3 D: 3