АСОЦІАЦІЯ

1. Група, організована для досягнення специфічних цілей, яка має чітку організаційну структуру, формалізовану структуру лідерства і характеризується наявністю спільних інтересів серед її членів (професійні спілки, політичні партії, спортивні клуби, товариства філателістів, садоводів тощо). 2. В формальній соціології – всі типи соціальних взаємодій, що ведуть до інтеграції суспільства, на противагу дисоціації, результатом якої є суспільна диференціація. 3. В психології – зв’язок, що виникає за певних умов між двома або більше психічними утвореннями–відчуттями, сприйняттями, ідеями тощо. А. розрізняють за суміжністю (в просторі і часі), подібністю і контрастом. 4. В статистиці – синонім кореляції; статистичні відношення між перемінними, що змінюються одночасно. англ. association; нім. Assoziation f=, -en; угор. asszociáció; рос. ассоциация.

Словник із соціальної роботи 

АСОЦІАЦІЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ →← АСИМІЛЯЦІЯ

T: 0.106104374 M: 3 D: 3