АСИМІЛЯЦІЯ

одностороннє або взаємне поглинання індивідів і груп іншими групами, внаслідок чого відбувається ототожнення культурних рис і характеристик самосвідомості індивідів, що складають групу. На відміну від аккультації, що передбачає зміну культури в результаті контакту з іншими культурами, А. веде до повної елімінації культурних відмінностей. А. часто супроводжується явищем маргінальності, що властиве групам та індивідам, які втратили зв’язок зі старою культурою, але не повністю сприйняли риси нової культури. англ. assimilation; нім. Assimilation f=, -en; угор. asszimiláció; рос. ассимиляция.

Словник із соціальної роботи 

АСОЦІАЦІЯ →← АРГУМЕНТАЦІЯ

T: 0.16415776 M: 3 D: 3