АРГУМЕНТАЦІЯ

специфічна інтелектуально-вербальна діяльність, спосіб міркування, який забезпечує переконливість, осмисленість та обгрунтування публічного виступу; приведення сукупності доказів або аргументів на користь якої-небудь позиції. англ. argumentation; нім. Argumentation f=, -en; угор. (meg) indoklás; рос. аргументация.

Словник із соціальної роботи 

АСИМІЛЯЦІЯ →← АРБІТРАЖ ТРУДОВИЙ

T: 0.109753212 M: 3 D: 3