ЗОНИ ЕКОЛОГІЧНОЇ КАТАСТРОФИ

території, де внаслідок діяльності людини чи руйнівного впливу стихійних сил природи виникли стійкі або незворотні негативні зміни в навколишньому природному середовищі, що призвели до неможливості проживання на них населення і ведення господарської діяльності. англ. zones of ecological catastrophe; нім. die Zone der ökologischen Katastrophe; угор. természeti katosztrófák zónái; рос. зоны экологической катастрофы.

Словник із соціальної роботи 

T: 0.028159681 M: 1 D: 1