ЗОНА ВАРІАТИВНОГО РОЗВИТКУ

поняття, що описує процес розвитку дитини у дитячій субкультурі. Суть його полягає у слідуючому: якщо сім’я і взагалі дорослий забезпечує “зону найближчого розвитку” дитини, готуючи її до засвоєння соціальних норм і стереотипів даної культури, то група однолітків, дитяча субкультура зумовлює З.в.р., забезпечуючи готовність дитини до вирішення задач у непередбачених обставинах. англ. zone of variative development; нім. die Zone der variativen Entwicklung; угор. A fejlődés területeinek variánsai; рос. зона вариативного развития.

Словник із соціальної роботи 

ЗОНА ПОТЕНЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ →← ЗМІЩЕННЯ

T: 0.089287947 M: 3 D: 3