АРБІТРАЖ ТРУДОВИЙ

орган, який складається з залучених сторонами фахівців, експертів та інших осіб і приймає рішення по суті трудового спору (конфлікту). англ. laboured arbitration; нім. Arbeitsschiedsgericht n -s, -e; угор. munkaügyi döntőbiróság; рос. арбитраж трудовой.

Словник із соціальної роботи 

АРГУМЕНТАЦІЯ →← АРБІТРАЖ

T: 0.091184674 M: 3 D: 3