ЗЛАГОДА СУСПІЛЬНА

утвердження в суспільстві соціальної гармонії на основі погодження інтересів усіх суб’єктів соціальних відносин. англ. community consent; нім. öffentliche Einwilligung; угор. társadalmi egység; рос. согласие общественное.

Словник із соціальної роботи 

ЗЛИДАРЮВАННЯ →← ЗЛАГОДА ГРОМАДЯНСЬКА

T: 0.071059222 M: 3 D: 3