ЗЛАГОДА ГРОМАДЯНСЬКА

згода (злагода) громадянськанаявність консенсусу, одностайності, згоди між різними соціальними силами громадянського суспільства (або більшості з них) по кардинальних проблемах громадяського життя, що зумовлює узгоджені дії громадян по їх вирішенню. Громадянська згода базується на співпаданні поглядів і схожих орієнтацій індивідів та їх об’єднань. Для її досягнення необхідне політичне оформлення різних соціальних груп і верств, союзів і організацій, які виражають інтереси членів громадянського суспільства. англ. civil consent; нім. bürgerliches Einverständnis; угор. társadalmi egyesség (egység); рос. согласие гражданское.

Словник із соціальної роботи 

ЗЛАГОДА СУСПІЛЬНА →← ЗДОРОВ’Я ПСИХІЧНЕ

T: 0.071961213 M: 3 D: 3