АРБІТРАЖ

будь-який арбітраж (третейський суд) незалежно від того, чи утворюється він спеціально для розгляду окремої справи, чи здійснюється постійно діючою арбітражною установою, зокрема Міжнародним комерційним арбітражним судом або Морською арбітражною комісією при Торгово-промисловій палаті України. англ. arbitration; нім. Schiedsspruch m –es, -¨e; угор. döntőbiróság; рос. арбитраж.

Словник із соціальної роботи 

АРБІТРАЖ ТРУДОВИЙ →← АПАТІЯ

T: 0.095034715 M: 3 D: 3