ЗВИЧАЙ

звичні способи поведінки людей, що повторюються у певних ситуаціях. До звичаїв відносяться загальноприйняті прийоми у праці, поширенні у даному суспільстві форми взаємовідносин людей у побуті і сім’ї, дипломатичні і релігійні ритуали та інші дії, що повторюються і відображають особливості життя народу. англ. custom; нім. Brauch m -(e)s, -¨e; угор. szokás; рос. обычай.

Словник із соціальної роботи 

ЗВИЧКИ ШКІДЛИВІ →← ЗВЕРНЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНЕ

T: 0.097513552 M: 3 D: 3