ЗАДАТКИ

деякі вроджені анатомо-фізіологічні особливості нервової системи, які є природною передумовою формування і розвитку здібностей. До них відносяться, наприклад, типологічні особливості нервової системи, рівень відносного розвитку сигнальних систем, природні властивості аналізаторів, індивідуальні особливості побудови кори головного мозку і рівень функціонування зрілості її окремих областей. З. не визначають розвиток особистості, але є важливою умовою їх формування. англ. abilities; нім. Anlagen pl; угор. képesség / hajlam; рос. задатки.

Словник із соціальної роботи 

ЗАЙНЯТІСТЬ →← ЗАГИБЛІ

T: 0.16390614 M: 3 D: 3