АВТОГЕННЕ ТРЕНУВАННЯ

автотренінг (автогенне тренування)метод психотерапевтичного, психокорекційного впливу на людину, що базується на виробленні у неї і практичному застосуванні у житті спеціальних умінь і навичок, пов’язаних із психологічною саморегуляцією станів і поведінки. англ. auto-training; нім. autogenes Training; угор. autotréning; рос. автотренинг.

Словник із соціальної роботи 

АВТОКРАТІЯ →← АВАРІЯ

T: 0.073824531 M: 3 D: 3