ЕТИКЕТ

сукупність правил поведінки, що стосуються зовнішнього прояву відношення до людей. Е. – складова частина зовнішньої культури суспільства. У нього входять ті вимоги, які набувають характеру строго регламентованого церемоніалу, і в дотриманні яких має особливе значення певна форма поведінки. англ. etiquette; нім. Etikette f=; угор. etikett; рос. этикет.

Словник із соціальної роботи 

ЕТНОС →← ЕМПАТІЯ

T: 0.155346009 M: 3 D: 3