ЕКСПЕРТИЗА МЕДИКОСОЦІАЛЬНА

визначає ступінь обмеження життєдіяльності людини, причину, час настання, групу інвалідності, сприяє проведенню ефективних заходів з профілактики інвалідності, реабілітації інвалідів, пристосування до суспільного життя. англ. medical-social examination; нім. medizinisch-soziale Begutachtung / Expertise; угор. orvosi és szociális vizsgálot; рос. экспертиза медико-социальная.

Словник із соціальної роботи 

ЕКСТРЕМІЗМ →← ЕКСПЕРТИЗА ЕКОЛОГІЧНА В УКРАЇНІ

T: 0.101012704 M: 3 D: 3