АНОМІЯ

1. Стан суспільства, при якому наступає дезорганізація і розпад системи норм, які гарантують суспільний порядок. 2. Психологічний стан, що характеризується почуттям втрати орієнтації в житті, яке виникає коли індивід постає перед необхідністю виконання норм, які суперечать одна одній. англ. anomia / anomy; нім. Anomie f=, …mi / en; угор. anomia; рос. аномия.

Словник із соціальної роботи 

АНОМАЛІЇ ПОВЕДІНКОВІ →← АНКЕТУВАННЯ

T: 0.118367436 M: 3 D: 3