ДІЯ СОЦІАЛЬНА

1. Форма або спосіб вирішення соціальних проблем і протиріч, в основі яких лежить зіткнення інтересів і потреб основних соціальних сил даного суспільства. 2. По М.Веберу – людська поведінка, зміст якої співвіднесений з поведінкою інших і цим орієнтована у своєму перебігу. С.д. передбачає дві необхідні ознаки: суб’єктивну мотивацію індивіда або групи і орієнтацію на минулу, теперішню або очікувану в майбутньому поведінку інших. англ. social act / action; нім. Sozialaktion f=, -en; угор. szociális tett / lepés; рос. действие социальное.

Словник із соціальної роботи 

ДІЯЛЬНІСТЬ БЛАГОДІЙНА →← ДІТИ ВАЖКОВИХОВУВАНІ

T: 0.093811926 M: 3 D: 3