ДІАГНОСТИКА СОЦІАЛЬНА

аналіз стану соціальних об’єктів і процесів, виявлення проблем їхнього функціонування і розвитку. Найбільший розвиток Д.с. одержала в практиці управлінського консультування. Тут вона припускає комплексне обстеження стану справ в організації з метою оцінки її "болючих місць". До них відносяться організаційні протиріччя (по "горизонталі" і "вертикалі" усередині організації, у відносинах із зовнішнім середовищем — галуззю, містом і т.д.), труднощі (перешкоди, недостачі), невизначеності у меті, зв'язках, нормах і т.п. З методів Д.с. можна назвати позиційний аналіз, що означає виявлення розходжень в меті, інтересах, уявленнях про ситуації різних груп, їхньої прихильності різним точкам зору як про положення справ в організації, так і відносно один одного. Використовуються також ігрові методи Д.с.. англ. social diagnostics; нім. Sozialdiagnostik f=; угор. szociális diagnosztika; рос. диагностика социальная.

Словник із соціальної роботи 

ДІАГРАМА →← ДІАГНОЗ

T: 0.094529525 M: 3 D: 3