АНОМАЛІЇ ПОВЕДІНКОВІ

відхилення у поведінці людини від норми. англ. anomalies / delinquency in behaviour; нім. abweichendes Verhalten / Anomalien; угор. magaviseleti eltérések; рос. аномалии в поведении.

Словник із соціальної роботи 

АНОРЕКСІЯ НЕРВОВА →← АНОМІЯ

T: 0.110267856 M: 3 D: 3