ДОМАГАННЯ ЛЮДИНИ ЗАВИЩЕНІ

намагання досягти успіхів у житті, які не зовсім відповідають реальним можливостям даної людини і її життєвим умовам. англ. high level of person`s pretensions; нім. hohe menschliche Anforderungen; угор. elérhetetlen álkitűzések; рос. притязания человека завышенные.

Словник із соціальної роботи 

T: 0.027858385 M: 1 D: 1