АНКЕТА

1. Інструмент збору первинної інформації, ряд запитань і висловлювань у вигляді листа опитування. 2. В соціології – метод збору емпіричної інформації. Розрізняють А. пряму, домашню, поштову, групову тощо. англ. questionnaire; нім. Umfrage f=, -n; угор. kérdőiv / ankét; рос. анкета.

Словник із соціальної роботи 

АНКЕТУВАННЯ →← АНЕКСІЯ

T: 0.121073667 M: 3 D: 3