ДОГОВІР ТРУДОВИЙ

угода, укладена між працівником і підприємством. У ньому передбачені обов’язки працівника виконувати роботу з визначеної спеціальності, кваліфікації або посади з дотриманням правил трудового розпорядку та обов’язку підприємства виплачувати працівнику відповідну заробітну плату і забезпечувати умови праці, передбачені трудовим законодавством, колективним договором і даним угодою сторін. Д.т. може бути укладений в усній або письмовій формі на невизначений і визначений термін. Прийом на роботу оформляється наказом адміністрації – англ. labour agreement; нім. Arbeitsvertrag m -(e)s, -¨e; угор. munkaszerződés; рос. договор трудовой.

Словник із соціальної роботи 

ДОКАЗИ →← ДОГОВІР СТРАХУВАННЯ

T: 0.084521375 M: 3 D: 3