ДОГАНА ГРОМАДСЬКА

публічне висловлення судом догани винному з доведенням про це в необхідних випадках до відома громадськості через пресу або іншим способом. англ. public reproof; нім. Gesellschaftsverweis m –es, -e; угор. társadalmi megrovás; рос. выговор общественный.

Словник із соціальної роботи 

ДОГОВІР ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ →← ДОБРОБУТ СОЦІАЛЬНИЙ

T: 0.101471095 M: 3 D: 3