ДИСТАНЦІЯ СОЦІАЛЬНА

1. По Г. Зіммелю – близькість або віддаленість індивідів або груп в соціальному просторі. 2. По Е. Богардусу – будь-які соціальні відмінності (расові, національні і т.д.), які проявляються в групових оцінках. 3. Умовна відстань між представниками різних соціальних груп, які займають певний соціальний статус. Розрізняють культурну, професійну, соціально-психологічну, екологічну Д.с.. англ. social distance; нім. Sozialdistanz f=, -en; угор. szociális távolság; рос. дистанция социальная.

Словник із соціальної роботи 

ДИСФОРІЯ →← ДИСТАНЦІЯ МІЖ ПСИХОЛОГОМКОНСУЛЬТАНТОМ І КЛІЄНТОМ ПСИХОЛОГІЧНА

T: 0.115374431 M: 3 D: 3