ДИСТАНЦІЯ МІЖ ПСИХОЛОГОМКОНСУЛЬТАНТОМ І КЛІЄНТОМ ПСИХОЛОГІЧНА

міра відчуження один від одного психолога-консультанта і клієнта; своєрідна психологічна відстань, на якій вони вважають за потрібне триматися відносно один одного у процесі проведення консультації. англ. psychological distance between a psychologist-consultant and a client; нім. psychologische Distanz zwischen den Psychologeberatern und Klienten; угор. pszichológiai távolság a pszichológus és kliens között; рос. дистанция между психологом-консультантом и клиентом психологическая.

Словник із соціальної роботи 

ДИСТАНЦІЯ СОЦІАЛЬНА →← ДИСКРИМІНАЦІЯ ПІДПРИЄМЦІВ ОРГАНАМИ ВЛАДИ І УПРАВЛІННЯ

T: 0.09799196 M: 3 D: 3