ДЕФОРМАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ ПРОФЕСІЙНА

зміна якостей особистості (стереотипів сприйняття, ціннісних орієнтації, характеру, способів спілкування і поведінки), що відбувається під впливом виконання професійної діяльності. Внаслідок нерозривної єдності свідомості і діяльності формується професійний тип особистості. Професія істотно впливає на особистісні особливості представників тих професій, робота яких зв’язана з людьми (наприклад, керівників, педагогів). Д.о.п. може носити епізодичний або стійкий, поверхневий або глобальний, позитивний або негативний характер; виявляється в професійному жаргоні, в манерах поведінки, навіть у зовнішньому вигляді. Крайня форма Д.о.п. виражається у формальному сугубо функціональному відношенні до людей. англ. professional deformation of personality; нім. berufliche Verformung der Persönlichkeit; угор. az egyéniség professzionális deformációja; рос. деформация личности профессиональная.

Словник із соціальної роботи 

ДЗЕРКАЛІЗАЦІЯ →← ДЕФЕКТ

T: 0.0993046 M: 3 D: 3