ДЕРЖАВА

форма політичної організації суспільств, ознаками якої є: наявність особливого апарату, який здійснює функцію влади і володіє монополією узаконеного застосування насильства; право, яке закріплює певну систему норм; населена територія, на яку розповсюджуються юридичні норми Д. В залежності від характеру базису даного суспільства розрізняють історичні типи Д.: рабовласницька, феодальна, буржуазна, соціалістична; за формою правління: монархія, республіка; з точки зору державного устрою: конфедерація, федерація, унітарна Д.; за характером функціонування політ. інститутів: авторитарна, демократична, правова, тоталітарна тощо. англ. state; нім. Staat m –es, -en; угор. állam; рос. государство.

Словник із соціальної роботи 

ДЕРЖАВА "ЗАГАЛЬНОГО ДОБРОБУТУ" →← ДЕПРИВАЦІЯ

T: 0.091385193 M: 3 D: 3