ДЕКЛАСОВАНІСТЬ

1. Втрата індивідом або соціальною верствою основних класових ознак; втрата ними свого соціального статусу. 2. Переміщення індивіда або групи на більш низьку сходинку соціально-класової структури даного суспільства. англ. class degradation; нім. Deklassierung f=; угор. deklasszoltság; рос. деклассированность.

Словник із соціальної роботи 

ДЕЛІНКВЕНТ →← ДЕКЛАРАЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ЗАГАЛЬНА

T: 0.106959996 M: 3 D: 3