ГІДНІСТЬ ЛЮДСЬКА

1. Поняття моральної свідомості, в якому втілені уявлення про цінність людини як моральної особи. 2. Категорія етики, що визначає особливе моральне ставлення людини до самої себе і ставлення до неї суспільства, де визначається цінність власної гідності. англ. human dignity; нім. Menschenwürde f=; угор. emberi méltóság; рос. достоинство человеческое.

Словник із соціальної роботи 

ГІПЕРОПІКА →← ГІГІЄНА СОЦІАЛЬНА

T: 0.117558347 M: 3 D: 3