ГУМАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ

зміна форм організації праці, спрямована на збагачення їх змісту. Кінцева мета Г.п. — пом’якшити протиріччя між очікуваннями, що зросли, особливо у молоді, в сфері праці (внаслідок підвищення загального рівня утворення, розвитку засобів масової комунікації, руйнування патріархальної структури родини і т.д.) і змістом виконуваної праці, обмеженої рамками передбачуваних дій і позбавленої творчої самостійності. Мотиви, що викликають задоволеність працею: зміст праці; можливість професійного росту; використання здібностей; автономність; відповідальність; завершеність роботи; визнання. англ. humanization of labour; нім. die Humanität der Arbeit; угор. a munka humanizációja; рос. гуманизация труда.

Словник із соціальної роботи 

ГУМАНІЗМ →← ГРУПИ САМОДОПОМОГИ

T: 0.109681113 M: 3 D: 3