ГРУПА СОЦІАЛЬНА

спільність людей, які поєднані спільними інтересами, цілями та ціннісними орієнтаціями, які функціонують на основі соціальних норм та в умовах соціально-групового контролю. Види соціальних груп: великі, малі, формальні, неформальні, референтні, реальні, умовні, згуртовані, дифузні. англ. social group; нім. Sozialgruppe f=, -n; угор. szociális csoport; рос. группа социальная.

Словник із соціальної роботи 

ГРУПА СОЦІАЛЬНОГО РИЗИКУ →← ГРУПА РЕФЕРЕНТНА

T: 0.16067951 M: 3 D: 3