ГРУПА ВТОРИННА

група, члени якої опосередковано пов’язані спільною діяльністю для досягнення спільної мети; Г.в. відрізняється від первинної відносною багаточисельністю, типом соціальних контактів (переважно опосередкованих), характером цілей (більш спеціалізованих), і більшим ступенем формалізації соціальних організації. англ. secondary group; нім. Sekundärgruppe f=,-n; угор. másodlagos csoport; рос. группа вторичная.

Словник із соціальної роботи 

T: 0.028722436 M: 1 D: 1