ГРОМАДЯНСЬКІСТЬ

почуття нерозривного зв’язку з народом, усвідомлення відповідальності за безпеку, процвітання Батьківщини, її просування по шляху історичного прогресу. Г. – це вищий ступінь розвитку свідомості особистості. В дитячі і шкільні роки її формування не закінчується. Але в ці роки закладається фундамент Г. Виховати громадянина – значить підготувати підростаючу людину до участі у вирішенні поточних і перспективних задач нашої держави, до управління його справами, економікою країни, виконання функцій господаря і трудівника, організатора і виконавця, захисника Батьківщини і в кінцевому рахунку – до участі у свідомій і активній перетворюючій діяльності. англ. feeling of citizenship; нім. das Gefühl der Staatsangehörigkeit; угор. közvélemény; рос. чувство гражданства.

Словник із соціальної роботи 

ГРУПА →← ГРОМАДЯНСТВО

T: 0.103149517 M: 3 D: 3