ГРОМАДЯНСТВО

поняття, яке має політико-юридичний та соціальний зміст. В політико-юридичному відношенні громадянство синонімічно “підданству”, як приналежності особи до відповідної країни, держави. На відміну від цього, громадянство як соціальний феномен означає наявність у індивіда, як члена даного громадянського суспільства, відповідного набору прав, гарантуючих йому рівний правовий статус з державно-політичними суб’єктами. Ці права традиційно називаються громадянськими, або “природними”, які існують поряд з політичними правами підданого. англ. citizenship; нім. Staatsbürgerschaft f=; угор. állampolgárság; рос. гражданство.

Словник із соціальної роботи 

ГРОМАДЯНСЬКІСТЬ →← ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ

T: 0.119073722 M: 3 D: 3