ГЕРОНТОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНА

сфера досліджень фінального етапу онтогенетичного розвитку людини, соціокультурних установок і експектацій по відношенню до певного соціально-демографічного прошарку – людей похилого віку. Головною задачею Г.с. є визначення місця старої людини у суспільстві, оптимальних умов для її життєдіяльності. англ. social gerontology; нім. Sozialgerontologie f=; угор. szociális gerontológia; рос. геронтология социальная.

Словник із соціальної роботи 

ГЕТЕРОСЕКСУАЛЬНІСТЬ →← ГЕРІАТРІЯ

T: 0.097997812 M: 3 D: 3