АЛЬТРУЇЗМ

система ціннісних орієнтацій особистості, у якій центральним мотивом і критерієм оцінки виступають інтереси іншої людини чи соціальної спільноти. Безкорисливе піклування про благо інших і готовність жертвувати для інших своїми особистими інтересами; протилежне – егоїзм. Термін А. вперше ввів О.Конт (1798-1857), який побудував на ньому систему етики, використовуючи такі форми А., як милосердя, благодіяння, повага та ін.. англ. altruism; нім. Altruismus m=; угор. altruismus; рос. альтруизм.

Словник із соціальної роботи 

АМБІВАЛЕНТНІСТЬ →← АЛКОГОЛІЗМУ ПРОФІЛАКТИКА

T: 0.152458083 M: 3 D: 3