ВІДОМОСТІ, ЩО ГАНЬБЛЯТЬ ПОТЕРПІЛОГО ЧИ БЛИЗЬКИХ ЙОМУ ОСІБ

такі дійсні чи вигадані дані про них, їх дії і дії, вчинені щодо них, які потерпілий бажає зберегти в таємниці і розголошення яких, на його думку, скомпроментує або принизить честь і гідність його чи близьких йому осіб. До таких відомостей, зокрема, можуть відноситися дані про інтимні сторони життя, захворювання, неблагородні вчинки, злочинну діяльність тощо. Погроза розголосити такі відомості – погроза повідомити про них особам (або особі), яким вони невідомі, і чиє ознайомлення з ними небажане для потерпілого. англ. information that put to shame victim or his / her relatives; нім. die Informationen, die den Geschädigten oder seine nahen Verwandten in Verruf bringen; угор. adatok, melyek zavarják / korlátozzák a károsultat vagy szeretteit; рос. сведения, которые позорят пострадавшего или близких ему лиц.

Словник із соціальної роботи 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ →← ВІДНОШЕННЯ ПСИХОЛОГАКОНСУЛЬТАНТА ДО КЛІЄНТА БЕЗОЦІНОЧНЕ

T: 0.124179737 M: 3 D: 3