ВІДНОШЕННЯ ПСИХОЛОГАКОНСУЛЬТАНТА ДО КЛІЄНТА БЕЗОЦІНОЧНЕ

відмова психолога-консультанта від оцінювання особистості або поведінки клієнта в термінах “добре” або “погано”; налаштовування психолога-консультанта на те, щоб краще зрозуміти клієнта як особистість, прийняти його таким, який він є. англ. non-apprisal attitude of Psychologist-consultant to a client; нім. verantwortungsloses Verhalten des psychologeberates zum Klienten; угор. pszihologus értéktelen hozzáállása a klienshez; рос. отношение психолога-консультанта к клиенту безоценочное.

Словник із соціальної роботи 

ВІДОМОСТІ, ЩО ГАНЬБЛЯТЬ ПОТЕРПІЛОГО ЧИ БЛИЗЬКИХ ЙОМУ ОСІБ →← ВІДНОШЕННЯ ДО ЛЮДИНИ АМБІВАЛЕНТНЕ

T: 0.160055722 M: 3 D: 3