АКТИВНІСТЬ ГРОМАДЯНСЬКА

поняття, яке характеризує цілеспрямовану діяльність індивідів та соціальних груп, яка направлена на змінену та розвиток громадянського суспільства та його інститутів. англ. civil activity; нім. öffentliche Aktivität; угор. polgári aktivitás; рос. активность общественная.

Словник із соціальної роботи 

АЛІМЕНТИ →← АКТИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СТАНУ

T: 0.144962511 M: 3 D: 3