ВЛАДА ЕКОНОМІЧНА

можливість і здатність утверджувати свою волю в контролі і регулюванні економічної сфери суспільства, впливати на економічну діяльність та поведінку людей. англ. economic authority / power; нім. ökonomische Macht; угор. gazdasági hatalom; рос. власть экономическая.

Словник із соціальної роботи 

ВЛАДА ЗАКОНОДАВЧА →← ВЛАДА ВИКОНАВЧА

T: 0.13475057 M: 3 D: 3